Inne szkodniki drewna

Nie tylko kołatek domowy - w Polsce żeruje też m.in spuszczel pospolity.

Spuszczel pospolity

Spuszczel pospolity (łac. Hylotrupes bajulus) określany jest mianem najgroźniejszego szkodnika drewna w Polsce. Ten szkodnik żeruje na wszystkich gatunkach drewna, jednak szczególnie preferuje iglaste gatunki drzew. Występuje na terytorium Europy, Azji oraz w Ameryce Północnej i Południowej.

Trzpiennik olbrzymi

Trzpiennik olbrzymi (łac. Urocerus gigas) jest największym szkodnikiem drewna obumierającego, ponieważ jego samice dorastają nawet do 5cm długości. Obszar występowania tego szkodnika, który upodobał sobie żerowanie na drewnie drzew iglastych, obejmuje Europę, a w tym całe terytorium Polski.

Miazgowiec parkietowiec

Miazgowiec parkietowiec (łac. Lyctus linearis) to szkodnik, którego można spotkać na obszarze całej Europy, w tym również Polski. Populacja tego drewnojada upodobała sobie żerowania na twardym drewnie obrobionym i martwym pochodzącym z takich drzew liściastych jak np. jesion, orzech lub dąb.

Tykotek pstry

Tykotek pstry (łac. Xestobium rufovillosum) zaliczany jest do grona najgroźniejszych szkodników drewna, które występują na obszarze Polski i całej Europy. Szkodnik ten atakuje przede wszystkim drewno zawilgocone lub zagrzybione gatunków liściastych, jak olcha, buk lub dąb, rzadziej żeruje na odmianach iglastych.