Larwa kołatka domowego

Larwa kołatka domowego potrafi dorosnąć nawet do 4mm długości.

Rozwój kołatka domowego

Charakteryzując rozwój kołatka domowego w pierwszej kolejności należy wymienić wszystkie stadium rozwoju tego szkodnika drewna, są to odpowiednio jaja, larwy, poczwarki i chrząszcze, czyli osobniki dorosłe. Rozmnażanie kołatka domowego odbywa się głównie w ciepłych miesiącach roku i przypada na okres od początku czerwca do końca sierpnia. W tym czasie samice kołatka domowego, zarówno na drewnie osłoniętym, jak i nieosłoniętym składają jednorazowo od około 30 do 60 jajeczek. W jednej rójce samica przy sprzyjających warunkach temperaturowych może złożyć do 150 jaj.

Kołatek domowy larwa

Larwa kołatka domowego, a więc drugie w kolejności stadium rozwoju tego drewnojada, wylęga się ze złożonych przez samicę po okresie wynoszącym od dwóch tygodni do miesiąca. Należy wspomnieć, że czas wylęgania się jest ściśle związany z takimi czynnikami jak temperatura powietrza oraz wilgotność. Larwa kołatka domowego ma walcowatą budowę, biało-kremową barwę i dorasta do 4mm. Rozpoczyna żerowania w drewnie zaraz po wylęgu, drążąc kanały o średnicy 1-3 mm, które są wypełniane odchodami szkodnika oraz mączką drzewną.

Żerowanie larwy kołatka

Czas żerowania larwy kołatka domowego na zasiedlonym drewnie wynosi od roku do 4 lat. Szkodnik atakuje głównie liściaste gatunki, rzadziej żeruje na drewnie drzew iglastych, a objawem jego obecności są niewielkie otwory oraz wysypująca się z nich mączka drzewna powstała w wyniku żerowania. Kołatka domowego bardzo często można spotkać w tzw. drewnie konstrukcyjnym, wykorzystywanym do budowy dachów. Żeruje na takich elementach konstrukcji jak belki stropowe, krokwie, jętki, płatwie lub murłaty. Nierzadko „obiektem zainteresowania” tego drewnojada są również meble i przedmioty wykonane z drewna. Niemniej jednak kołatek domowy jest największym zagrożeniem dla zabytkowych, często kilkusetletnich obiektów, które również atakuje.